• We invite you to look at the photos in the GALLERY tab.
  • Do you have any questions? Please call or write to us.

Legutóbbi történések

Nowe oferty pracy

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi nowych ofert pracy w zakładce KONTAKT/PRACA. 

több

www logo FE 1

Odwiedź nasze marki!

bitmapa.png

Internacjonalizacja oznaczenia unijne

 

MICHAŁ P. Targoński spółka komandytowa uzyskała wsparcie z Funduszy Europejskich na projekt nr POPW.01.02.00-20-0018/22 pn.: „Internacjonalizacja w działalności firmy MICHAŁ” objęty umową o dofinansowanie nr POPW.01.02.00-20-0018/22-00 z dnia 16.11.2022 r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP.

 

Celem projektu jest zainicjowanie aktywności gospodarczej na nowe rynki w oparciu o posiadane konkurencyjne produkty w postaci silosów zbożowych i paszowych.

 

 

Wartość projektu: 529 515,00 zł

Dofinansowanie: 365 925,00 zł

 

 

 logo.jpg

„MICHAŁ” P. Targoński Spółka komandytowa realizuje projekt nr WND-RPPD.01.03.00-20-0343/20 pn. „Innowacyjne rozwiązania konstrukcyjne, szansą na rozwój firmy „MICHAŁ” P. Targoński Spółka komandytowa” zgodnie z umową nr UDA-RPPD.01.03.00-20-0343/20-00 zawartą dnia 28 kwietnia 2021 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.3 Wzmocnienie inwestycji w przedsiębiorstwach. Celem inwestycji jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności firmy.

 

Planowanymi efektami realizacji projektu są:

- wdrożenie wyników prac B+R

- wprowadzenie innowacji produktowej oraz procesowej

- wzrost przychodów firmy

 

Wartość projektu: 2 503 050,00 PLN

Dofinansowanie: 814 000,00 PLN

 

logo.jpg

 

Zakład Produkcyjno-Usługowo Handlowy "MICHAŁ" KRZYSZTOF TARGOŃSKI realizuje projekt nr WND-RPPD.01.03.00-20-0179/17 pn. „Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w konstrukcji i systemie wentylacji silosu w przedsiębiorstwie „Michał”” zgodnie z umową nr UDA-RPPD.01.03.00-20-0179/17-00 zawartą dnia 28 grudnia 2017 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.3 Wzmocnienie inwestycji w przedsiębiorstwach. Celem inwestycji jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności firmy.

 

Planowanymi efektami realizacji projektu są:

- wdrożenie wyników prac B+R

- wprowadzenie innowacji produktowej oraz procesowej

- wzrost przychodów firmy

 

Wartość projektu: 6 185 608,50 PLN

Dofinansowanie: 2 514 475,00 PLN

 

  „GRANTY NA BADANIA I INNOWACJE”

 Firma ZPUH „MICHAŁ” KRZYSZTOF TARGOŃSKI

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
i realizowane przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego w ramach
Działania 1.2.2 Bon na usługi badawcze w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Celem projektu jest wykonanie prac badawczych pomocnych przy tworzeniu silosów z blachy ocynkowanej falistej przeznaczonych do składowania materiałów sypkich.

pasek

  

Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy „MICHAŁ”Krzysztof Targoński realizuje projekt pn. 

Odnawialne źródła energii w firmie ZPUH MICHAŁ Krzysztof Targoński” 

dofinansowany z Funduszy Europejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii

loga

 

  Zakład Produkcjno Usługowo-Handlowy "Michał" uzyskał wsparcie unijne na projekt WND_RPPD.01.04.02-20-044/12 pn. " Budowa nowoczenego zakładu produkcyjnego i poszerzenie oferty" objęty umową o dofinansowanie nr UDA-RPPD.01.04.02-20-044/14-00 z dnia 24.01.2013 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa I Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie, Działanie 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiortsw Poddziałania 1.4.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa.

LOGOTYPY www

 

cid image001 png01D40498

„GRANTY NA BADANIA I INNOWACJE”

Firma ZPUH „MICHAŁ” KRZYSZTOF TARGOŃSKI

realizuje projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich
i realizowane przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego w ramach
Działania 1.2.2 Bon na usługi badawcze w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

Celem projektów jest wykonanie prac badawczych nad silosami paszowymi i zbożowymi w zakresie spełniania zgodności z obowiązującymi normami oraz badania dotyczące optymalizacji konstrukcji silosów .

Termékeink legfontosabb exportálási területe

A Michal ZPUH által gyártott silók  nagy elismerésnek örvendenek külföldön és belföldön egyaránt.  silóinkat exportáljuk: Angliába, Fehéroroszországba, Csehországba, Észtországba, Franciaországba, Finnországba, Litvániába, Lettországba, Írországba, Ukrajnába, Ausztriába, Németországba, Oroszországba, Magyarországra