• Allez voir nos produits dans l’onglet galerie photo.
  • En cas de questions, n'hésitez pas à nous contacter.

RYSUNKI PŁYT FUNDAMENTOWYCH POD SILOSY:

Rodzaje Modele
Silosy zbozowe płaskodenne 
  Z 711 i Z 711/1
  Z 711/4-6
  Z 711/12-15
  Z 711/17-19
 

Z 711/21-26

  Z 711/28-33
Silosy zbożowe z lejem wewnętrznym
  ZLW 1-3
  ZLW 7-9
  ZLW 12-15
  ZLW 16-19
  ZLW 21-26
  ZLW 28-33
Silosy zbozowe z lejem zewnętrznym
  ZLZ 1-4
  ZLZ 5-6
  ZLZ 6+-9
  ZLZ 6/6-9/6
  ZLZ 11-14
  ZLZ 16-19
  ZLZ 21-26
  ZLZ 28-33
Silosy paszowe
  H514/4 i H514/5
  H514 i H514/1
  H514/2-3 i H514/6
  H514/7
  H514/8
Silosy paszowe z tworzywa sztucznego
  MC.04-31

DEKLARACJE WŁAŚCIWOSCI UŻYTKOWYCH SILOSÓW:

Silosy zbożowez lejem zewnętrznym ZLZ
Silosy zbożowe z lejem wewnętrznym ZLW
Silosy zbożowe płaskodenne      Z 711